บริษัทประกันภัย ลิงก์รายชื่อคู่สัญญา เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย 1620 หรือ 02-285-8888
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) 02-022-1100
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-290-0555
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย 1119 หรือ 02-648-6666
บริษัท ซมโปะประกันภัย 02-118-7400
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย 02-640-4500
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย 02-686-8616
บริษัท ทิพยประกันภัย 02-239-2200,1736 กด 1
บริษัท เทเวศประกันภัย 02-670-4444 กด 1
บริษัท ไทยประกันภัย 02-115-8888 หรือ 02-613-0123
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย 02-209-3299
บริษัท ไทยศรีประกันภัย 02-878-7000
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 1352 หรือ 02-630-9055
บริษัท ธนชาตประกันภัย 02-662-8999
บริษัท นวกิจประกันภัย 1748
บริษัท นำสินประกันภัย 02-911-4488
บริษัท ประกันคุ้มภัย 02-257-8080
บริษัท เมืองไทยประกันภัย 1484
บริษัท วิริยะประกันภัย 1557 หรือ 02-641-3500
บริษัท สยามซิตี้ 02-202-9500
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย 1729
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย 02-378-7000
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย 02-638-9333
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) 02-267-7777 หรือ 1726
บริษัท อินทรประกันภัย 02-247-9261
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 02-869-3333
บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) 1259 หรือ 02-788-8000
บริษัท แอกซ่าประกันภัย 02-206-5488
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย 1790
บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย 02-620-8000