กิจกรรมส่งเสริมการขาย / ลุ้นโชคทองคำครั้งที่ 2

รางวัล “ทองคำ” จากบริษัท โชคดีโบรคเกอร์
ตัวแทน คุณบุญชัย เติมวิทย์วทัญญู
ลูกค้า คุณกรณ์ ฤกษ์ยาม

รางวัล “เสื้อ” จากบริษัท โชคดีโบรคเกอร์
บริษัท ดวงใจ เอส.บี.คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

รางวัลจากบริษัท เคเอสเคประกันภัย จำนวน 2 รางวัล
คุณ ชุติมณฑน์ อิ่มพาชี
บริษัท พีพีแอนด์พี โพสเซอร์วิส